Paul Demeny (1901?6? – 1991) Hongaars hervormingssocialist had Spinoza als celgenoot

0
309


Het gaat hier om de Hongaarse communistische politicus, niet
de poète français en niet de uit Hongarije afkomstige Amerikaanse demograaf
Paul Demeny (1932).


De laatste jaren van zijn leven zat Pal Demeny voor de Hongaarse
Socialistische Partij in het Parlement van Hongarije. Tussen de twee
wereldoorlogen was hij de leider van de dissidente factie van de ondergrondse
Hongaarse communistische beweging en een goede bekende van János Kádár.


Hij was misschien wel de best gekwalificeerde en de meest
actieve en invloedrijkste van de Hongaarse arbeidersbeweging vóór en tijdens de
Tweede Wereldoorlog.


Werkelijke successen hebben de neiging eerder afgunst dan respect
op te roepen. Zeker van hen die geneigd waren de instructies uit het Moskou van
de Sovjet-Unie te volgen. Daarom behoorde hij tot degenen die ervan beschuldigd
werden door "factie-vorming" de eenheid te breken. En toen de
Sovjet-troepen Boedapest bezetten, nam Rakosi de gelegenheid te baat om onmiddellijk
velen gevangen te zetten. Diverse valse beschuldigingen tegen Paulus Demeny
brachten hem in het Rakosi tijdperk tien jaar als politieke gevangene in de
cel. Met het daarop volgende Kádár tijdperk brak voor hem niet voor lang
een betere tijd aan. Integendeel, een periode van ellendige omstandigheden brak
aan, waarin hij geheel verlaten en vergeten leek. Pas in de tweede helft van de
jaren 1980 waarin zijn filosofische geschriften en memoires gepubliceerd werden,
waaronder als laatste Zárkatársam [Celgenoot]
Spinoza,
begon hij erkenning van zijn werk te krijgen.  


Demény Pál, Zárkatársam,
Spinoza
. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989