Overleg met VBO

De Vereniging van Barendrechtse Ondernemers (VBO) is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. Op 20 mei 2008 had het voltallige college van B&W een overleg met het bestuur van de VBO. De VBO spreekt op tal van belangrijke dossiers mee met de gemeente (b.v. het parkeerbeleid, het economisch beleid en de strategische visie). We constateerden dat deze betrokkenheid goed past in de manier zoals we als gemeentebestuur willen samenwerken.