Overleg met provincie

euromastOverleg op grote hoogte. Op 1 december 2008 heb ik op uitnodiging van de Zuid-Hollandse gedeputeerde Manita Koops (Ruimtelijke Ordening) deelgenomen aan een discussie in de Euromast te Rotterdam over de provinciale structuurvisie. De aanwezige wethouders en portefeuillehouders van de stadsregio hadden allemaal dezelfde boodschap voor de provincie: sleutel zo min mogelijk aan het streekplan RR2020 dat 2 jaar geleden is vastgesteld.Er ontspon een lastige discussie over de wettelijke positie van de stadsregio in het kader van de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening. Tijdens de pauze en na afloop was er nog ruimte voor het bekende 'netwerken'. Wat is er leuker om dat in een topattractie als de Euromast te doen?