Opgericht: Centrum voor Spinozaisch Gesprek [CSG]*

0
315

Heden bereikt mij het bericht dat in Roosendaal is (of wordt) opgericht een Centrum voor Spinozaïsch Gesprek. Zoals uit onderstaande tekst van de flyer, maar vooral uit de naam blijkt, baseert het CSG z'n gespreksaanpak op de Ethica van Spinoza. Mij dunkt dat 'Spinozaïsch' daarvoor een betere aanduiding is dan 'Spinozistisch', waarmee meestal 'het aanhangen en bestuderen van Spinoza's leer', maar de laatste tijd vooral ook de 'geleerde of wetenschappelijke studie van Spinoza's gedachtegoed' wordt aangeduid. Ik (die over deze naamgeving heb mogen meedenken)  interpreteer dit initiatief als een vorm van 'filosofische praktijk' zoals er sinds 15 à 20 jaar diverse zijn ontstaan.
Hier de foldertekst:

Doel van het CSG
Mensen in de gelegenheid stellen gesprek te voeren over diverse zaken die hen bezighouden. De inhoud van een gesprek kan strikt persoonlijke zijn of aangelegenheden betreffen van meer maatschappelijke of zakelijke aard.
Individuele personen, groepen en organisaties kunnen op het CSG een beroep doen.

Nut van het spinozaïsch gesprek
Het gesprek wordt van de zijde van het centrum gevoerd op basis van filosofie van Benedictus de Spinoza, die in het midden van 17e eeuw in Nederland leefde. In zijn boek “Ethica” laat Spinoza zien hoe de mens gemoedsrust kan vinden in zijn bestaan van alledag, samengaand met groei in adequaat handelen.
Het centrum heeft zijn "op spinozaïsche wijze"-gespreksvoering gebaseerd op Spinoza's boek Ethica.
Spinozaïsche gesprekken bevorderen geestelijke groei, zelfbewustzijn en levenskracht.