Open brief aan de eigenaar van het ‘Graat-Spinoza’-portret

0
290


Geachte heer Constant Vecht,


Op dit Spinoza-blog is het al vaak gegaan over dit
schilderij dat u in 2013 hebt verworven en waarin u – volkomen terecht wat mij
betreft – Benedictus de Spinoza afgebeeld zag. [Zie onder een overzicht van
alle blogs]. Dit blog heeft zich ontpopt als dé plek waarop informatie en
meningen over dit schilderij uitgewisseld worden. Zo'n platform is nodig en
wordt eigenlijk nog te weinig gebruikt. U maakt er wel gebruik van; gisteren
nog om mee te delen dat de informatie die u betwist, door de RKD op uw verzoek
weer van de site is gehaald [cf.
reacties op dit blog].


Mij hebt u tot driemaal toe gevraagd of ik wilde bevorderen
dat Spinoza-kenners o.l.v. de Vereniging Het Spinozahuis een lobby in de
richting van de RKD zouden willen opzetten om te bevorderen dat wordt
meegewerkt aan het formeren van een groep deskundigen om tot duidelijkheid over
het schilderij te komen.


Ik heb hier veel over nagedacht en vooral betwijfeld of ik
dat wel kon doen. U ontving van mij tot heden daarop nog geen reactie op deze
vraag. In deze Open brief wil ik verantwoorden waarom ik niet aan uw verzoek
kan en wil voldoen. Ik geef dit antwoord in het openbaar, daar ik Spinoza-blogger
ben en bloggen doe je nu eenmaal openbaar.