Op weg naar de cursus over de PPC [16] Spinoza over de beweging der materie

0
47


Vandaag heeft Wim Klever zijn eerste en langste artikel uit
de bundel
van drie essays (Spinoza reconsidered in three essays) die
hij in eigen beheer uitgaf onder de titel:
The
Sphinx
(Vrijstad, DocVision, 2000) op academia.edu geplaatst. Het gaat om


SPINOZA’s PRINCIPLE. THE HISTORY OF THE 17TH CENTURY
CRITIQUE OF THE CARTESIAN HYPOTHESIS ABOUT INERTIA AS A PROPERTY OF MATTER.


Het zou mij niet verbazen als hij dat precies nu deed met het oog op de
komende cursusdag over de PPC/CM, zaterdag 18 april, waarop Filip
Buyse De beginselen van de wijsbegeerte, deel II en III van de PPC zal toelichten. Het gaat daar over de bewegingswetten van Descartes.


Maar ook als dit eventueel niet Klevers intentie was, dan
wijs ik de belangstellende deelnemers van die cursus toch graag op die publicatie die nu
eenvoudig toegankelijk is gemaakt. We praten wel over een studie van zo’n 120
pagina’s – vergis u niet.

Wim Klever behandelt hoe Spinoza al in de PPC laat zien dat ook inertie, rust, niet-bewegen of het inert voortzetten van een beweging, een verklaring nodig heeft – immers niets geschiedt uit zichzelf. Die verklaring vindt hij in de krachten uit de hele omgeving (de totaliteit van de natuur) die maken dat iets 'in rust' kan lijken te zijn. Het gaat dan om een soort van evenwichtsverschijnsel tussen directe/nabije externe krachten en algemene (verwijderde, 'immanente') krachten vanuit de totaliteit van het universum. Vandaar dat Klever de samenvatting van dat nu geplaatste eerste artikel eerder verspreidde onder de titel: "Conditioned inertia" [PDF]. Dus als u dat lange stuk niet meer kunt lezen, dan wellicht deze kortere versie.     

[Zie hier alle gegevens over de cursus die u op de site van de VHS niet meer vindt]