Op weg naar de cursus over de PPC [11] De inleiding van Steven Barbone en Lee Rice

0
409


Nog ga ik even door met mijn voorbereidingen in de openbaarheid op de VHS-cursus over Spinoza’s René Descartes, De beginselen van de wijsbegeerte in meetkundige trant uiteengezet en de Metafysische gedachten, ofwel op grond van de titel in het Latijn, afgekort tot PPC [over de cursus cf. blog]. Ik doe dat los van de vraag of iemand er iets mee doet (reacties daarover kreeg ik niet). Het is nu eenmaal de aanpak van dit blog: ik
ga op zoek wat er over Spinoza in het algemeen of vanuit een bepaald thema op
internet te vinden is, en wat ik vind geef ik door, want wellicht heeft iemand
er iets aan. Mij brengen die diverse toelichtingen hoe dan ook meestal wel iets
verder.


In “Op weg naar de cursus over de PPC [6]” van 28 februari
2015
bracht ik de inleiding die Michael L. Morgan, de samensteller van
Spinoza,
Complete Works [Translated by
Samuel Shirley (2002)] op de PPC gaf. Die korte toelichting kwam (waarschijnlijk vanwege de grote omvang van de Complete Werken) in de plaats
van de uitgebreidere toelichtingen die
Steven Barbone en Lee Rice hadden
geschreven voor de eerdere aparte uitgave van de door Samuel Shirley gemaakte
vertaling van de PPC, die ze ook van vele toelichtende noten voorzagen. Dat was:


Spinoza, Principles of
Cartesian Philosophy and Metaphysical Thoughts
. Followed by Lodewijk Meyer’s
Inaugural Dissertation on matter (1660).
Translated by Samuel Shirley.
Introduction and Notes by Steven Barbone and Lee Rice. Indianapolis, Hackett
Publishing, 1998, p. XIII – XXIX [Aan die editie was ook


Die tekst is nog steeds een prima introductie die ook een
goed overzicht geeft van de diverse posities die over de PPC in de secundaire
literatuur werden ingenomen. Vooral gaan ze uiteraard uitgebreid in op de
moeilijkheid om te ontrafelen waar Spinoza de filosofie van Descartes interpreteert,
uitlegt, uitbreidt en zelfs verbetert en welke plaats het werk inneemt in de
ontwikkeling van Spinoza's eigen denken. Welnu, gelukkig is de complete
inleiding bij
books.google te lezen. Aanbevolen!


Ik wijs er even op dat 3x gesproken wordt van Caesarius, wat
uiteraard Casearius moet zijn. [De cover is van een latere goedkope herdruk].