Op komst: Charlie Huenemann, Spinoza’s Radical Theology

0
387

Charlie HuenemannOp 28 januari 2009 had ik een blog over de website en boeken van Charlie Huenemann, de Amerikaanse Spinoza (en Nietzsche) kenner. Daarin schreef ik: "Zijn boek over 'Spinoza’s radical theology' zou al dit jaar verschijnen. Het essay dat hij schreef over Spinoza's Theological Project (hier van zijn site te downloaden) heeft mij zeer geboeid en geeft waarschijnlijk een aardig beeld van in welke richting zijn nieuwe boek gaat."
Sindsdien ging ik er wel eens kijken of dat boek er al was. Nu kreeg ik van Ferdie Fluitsma het bericht dat het boek staat aangekondigd om op 13 oktober van dit jaar te verschijnen. Dat is een boek waarvan ik nu al weet dat ik het zal gaan aanschaffen en lezen.

Charlie Huenemann, Spinoza's Radical Theology. The Metaphysics of the Infinite. Acumen Publishers, 31 Oct 2013

Ik schreef toen ook nog: "Interessant zoals hij Spinoza's intenties interpreteert: aan de ene kant de superstitionele traditionele theologie en bijbelinterpretatie (en uiteraard geloofspraktijken) uitzuiveren (maar niet comnpleet afwijzen) maar ook anderzijds de te eenzijdige naturalistische natuurkunde als het ware een goddelijke dimensie meegeven. Hier iemand die Spinoza's andere natuurkunde-opvatting (dan die van Descartes) in z'n beschouwingen meeneemt. Zo is Spinoza's radicale theologie tegelijk een radicaal andere natuurkunde."

Stan Verdult