ONTKNOPING

0
340

Zo! Ik blijf werken.   JA JA!!

Ik ben er weiswaar niet helemaal uitgekomen met die sukkels managers . Maar ik ga genoeg verdienen om te kunnen verhuizen naar Heerlen. En ik kan het appartementje van mijn nichtje kopen. Het contract is nu definitief 32 uur per week.

Inhoudelijk heb ik het meest fantastische werk dat je je kunt voorstellen:
Een dag in de week begeleid ik twee zelfhulpgroepen.
Daarnaast ga ik 4 uur per week verpleegkundigen adviseren op een woonafdeling in het psychiatrisch ziekenhuis.
In de mulitidisciplinaire ambulante wijkteams van het ziekenhuis, ben ik 4 keer per week aanwezig bij de cliëntbespreking. Daar adviseer ik gevraagd en ongevraagd  vanuit mijn ervaringsdeskundige achtergrond. 
De resturen gaan zitten in zelfstandig gesprekken voeren met cliënten mensen die ondersteuning nodig hebben. Als laatse geef ik dan nog voorlichting  over
rehabilitatie en herstel aan beginnende hulpverleners.

Dan: los van de GGZ-instelling, kan ik door heel Zuid-Limburg gastlessen gaan verzorgen aan spw, spv, sph-studenten*. Nu mijn huursubsidie wegvalt kan ik dat gewoon 'wit' gaan doen.
Daarnaast geef ik gemiddeld vier per per jaar – op freelance basis -voorlichting via het Trimbosinsituut aan GGZ-instellingen mbt de inzet van ervaringsdeskundigheid.


Nou. 3 jaar geleden waagde ik een poging om weg te gaan uit de psychiatrie als cliënt. Tegen het advies van al mijn hulpverleners in, brak ik met hen. 
Wat onderschatten ze het zelfhelend vermogen van cliënten mij.

Maurice vindt dat hij er weer mag zijn. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste dat wat hij in zijn leven heeft geleerd.

en nu nog 'even' verhuizen……………..daarin ben ik dan weer rete heel onzeker…….


 

 *spw: sociaal pedagogisch werk
 spv:  sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 sph: sociaal pedagogigisch hulpverlening

_______________________________________________________