Ondertekening Sociaal Statuut

ondertekening sociaal statuut
Met het zetten van handtekeningen werd het sociaal statuut van kracht dat de gemeente Barendrecht samen met woonvereniging Patrimonium heeft opgesteld op 1 oktober 2009 bekrachtigd. In dit sociaal statuut worden zaken geregeld die vanaf heden geldig zijn voor inwoners binnen de straal van de centrumontwikkeling. Dit sociaal statuut is redelijk uniek omdat het geen wettelijke verplichting is. We geven hiermee een signaal af dat we goed zorgen voor de mensen die mogelijk moeten verhuizen.