Om te vergelijken

0
22

Stadia van de mystici

Kensoorten van Spinoza

via purgativa (reiniging)

imaginatio (vergt emendatio)

via illuminativa (verlichting)

ratio (natuurlijk licht op notiones communes)

via unitiva (vereniging)

intuitio (scientia intuitiva)
het inzien/invoelen van 't bijzondere of singuliere in het ene/'de grond'