Oefening veiligheidsstaf

gemeenschappelijke meldkamer van de veiligheidsregio Rotterdam-RijnmondDinsdag 18 september 2007 kwam de gemeentelijke veiligheidsstaf (GVS) weer bij elkaar voor een oefening van het gemeentelijke rampenplan. Doel van deze oefening was om te oefenen hoe de communicatie tussen de GVS en het gemeentelijk actiecentrum verloopt. Onder leiding van deskundigen van het NIBRA werd een ramp in scene gezet die door de aanwezigen moest worden aangepakt. De GVS is in principe een deskundigenadvies-club voor de burgemeester die in dit soort gevallen (het bestrijden van rampen) een belangrijke positie bekleed. De wethouders volgen deze trainingen en oefeningen ook omdat de kans aanwezig is dat we als loco-burgemeester in aanraking zouden kunnen komen met een ramp. Dan moeten ook de wethouders weten wat er van hun verwacht wordt.