Octavio Paz (1914 – 1989) zijn ‘gods’ leest als ‘de natuurkrachten’

0
413

Van de mexicaanse dichter Octavio Paz heb ik geen Spinoza-gedicht kunnen vinden. Toch krijg ik bij het hier opgenomen gedicht La Llama/Flame de indruk dat het in een Spinozistiche gedichtenverzameling niet misstaat.

Paz had enige kennis van Spinoza. Hoe had hij anders in een herdenkingsessay over Ortega y Gasset kunnen schrijven: "To think was, for him [Ortega y Gasset], synonymous with expression. This was the opposite of Spinoza, who wanted to see his discourse, purged of impurities and accidents of the "I", as the verbal crystallization of mathematics, of the universal order. In this Ortega y Gasset was not far from the father of the essay, Montagne.” [in Octavio Paz: On Poets and Others. Arcade Publishing, 1991, p. 144]

Ik krijg de indruk dat Octavio Paz toch meer aan de kant van Spinoza staat.