NRC Weekend over het Vaticaanse Ethica manuscript

0
17

Vorige week kondigde ik al aan dat NRC Handelsblad een artikel zou hebben van Karel Berkhout over het Vaticaanse manuscript van de Ethica. Welnu, dat staat vandaag in de krant (zie hierna).

We krijgen enige veronderstellingen over hoe het manuscript in handen van Niels Stensen gekomen zou zijn. En we krijgen een voorproefje van kleine redactionele verschillen tussen handschrift en gedrukte versie die een aantal onheldere passages kunnen verduidelijken.

Voor degenen die dat mogelijk ontgaan is, wijs ik op de reactie die Leen Spruit inbracht op dit blog:

"Ik verzeker jullie (en Pina Totaro kan dit bevestigen) dat ik het manuscript zelf heb ontdekt; vervolgens heb ik Pina Totaro bij de editie ervan betrokken, omdat zij de relatie Stensen-Spinoza al eerder grondig bestudeerd had; dit manuscript was het enige puzzle-stukje wat nog ontbrak; dat Italiaanse sites haar als eerste noemen, hoeft geen verwondering te wekken."