Nogmaals Spinoza over het door geld bezeten zijn

0
32


In het verlengde van een recent blog, waarin ik een citaat bracht van hoe
Spinoza denkt over geld (n.l. in Ethica
4/Caput 28), breng ik hier een citaat uit het scholium bij 4/44 waarin hij
stelt en bewijst dat liefde en begeerte een teveel, een overmaat, kunnen
hebben: n.l. wanneer mensen geheel opgaan in één hartstocht. In sommige
gevallen, b.v. als iemand dag en nacht alleen maar van een liefje of hoertje kan
dromen, wekt dat onze lachlust op, maar als iemand alleen maar met  geld bezig is, vinden we dat, hoewel het wel
kan irriteren, eigenlijk normaal (wat het voor Spinoza niet is). Hij schrijft: