Nogmaals Spinoza als economist

0
357

Voor de betekenis van Spinoza’s filosofie, niet alleen voor de psychologie (+psychotherapie),  de mind-body-filosofie en de neurowetenschappen, maar ook voor de economie, heb ik in dit weblog al enige malen aandacht gevraagd.

Het laatst n.a.v. van het boek van Wim Klever uit 1990: Zuivere economische wetenschap. Een ontwerp op basis van spinozistische beginselen (Boom, Meppel/Amsterdam, 1990).  

Eerder had ik de volgende verwante blogs:

Bonus-advies namens De la Court en Spinoza, 21 sept. 2009 Voor Spinozistische economie moet je naar Frankrijk, 14 augustus 2009 “Met de Hollandse Verlichting kijken naar de economische crisis” van 22 december 2008

Tot mijn verrassing ontdek ik vandaag een tweetal artikelen uit 2003 uit het tijdschrift Real-world economics review [“Formerly the post-autistic economics review, an emailed pdf economics journal with 11,156 subscribers from over 150 countries”] van Jorge Buzaglo (University of Gothenburg, Sweden), waarin hij de capabilities-benadering van Nobelprijswinnaar (1998) Amartya Sen voor de economische kant van de menselijke ontwikkeling, met de filosofie van Spinoza onderbouwt.

Daarmee vraagt hij aandacht voor wat hij vervolgens gaat noemen de Spinoza-Sen-benadering.