Nogmaals over ‘On Joy, Sadness and Desire’ (3)

0
269

Zaterdag 9 mei werd in SMART Project Space aan de Arie Biemondstraat 105-113 te Amsterdam [de toegang is gratis] de tentoonstelling On Joy, Sadness and Desire geopend. Ik heb er op dit weblog al eerder naar verwezen [op 7 april en 23 april]

In dit blog breng ik graag informatie uit het persbericht en foto's die door My Name is Spinoza op Flickr.com werden gezet, bijeen – zonder commentaar.

De tentoonstelling On Joy, Sadness and Desire maakt onderdeel uit van de manifestatie My name is Spinoza. De manifestatie vormt een hedendaagse reflectie op het gedachtegoed van de filosoof Spinoza (1632 -1677), een relevant gegeven, zeker omdat dit gedachtegoed allerlei elementen bevat die het politieke en maatschappelijke debat in Nederland beheersen, zoals vrijheid van meningsuiting, de relatie tussen staat en individu, religie, het publieke domein. Hoewel On Joy, Sadness and Desire wel degelijk inhaakt op deze kwesties, gebeurt dit vanuit het denken over rede en passie en vanuit de gedachte dat beide onlosmakelijk met de mens verbonden zijn. De werken in de tentoonstelling hebben dan ook niet alleen betrekking op het publieke en op politiek, maar ook op het individuele en persoonlijke.