Nogmaals 2/8, 2/8c en 2/8s over het kennen van niet bestaande dingen

0
288


Of: Wat als je "formele essenties" als
"mogelijkheden" leest – zoals Alan Donagan deed [2]

 


In het laatste hoofdstuk, “Last Things”, van zijn boek Spinoza (1988) behandelt hij de ‘pijlers’
waarop Spinoza zijn theorie baseert over wat er van de geest overblijft zonder
relatie met het lichaam. Die bouwstenen behandelt hij in achtereenvolgende
paragrafen. De eerste is: “The Identity of Individual Human Minds.” De
volgende, en die neem ik hier in zijn geheel over, is: