Nog geen tussen-artikel over de nazi-receptie van Spinoza

0
326

Ook het novembernummer (nr. 95) van de Academische Boekengids bevat nog niet de bespreking door Michiel Wielema van David Wertheim, Salvation through Spinoza (2011); Daniel Schwartz, The First Modern Jew. Spinoza and the History of an Image (2012); en Dirk Rupnow, Judenforschung im Dritten Reich. Wissenschaft zwischen Politik, Propaganda und Ideologie (2011) [zie zijn reactie van mei 2012 op dit blog en zie ook dit blog van 22 aug. 2012].

Die recensie zou een tussentijdse proeve zijn van een uitgebreider artikel van Wielema over de nazi-receptie van Spinoza waaraan hij aan het schrijven is. We dienen nog enig geduld te beoefenen.