Nog eens over essenties bij Spinoza (een soort aanvulling)

0
353


In zekere zin in vervolg op een reeks blogs van vorig jaar
over de essentie van particuliere dingen bij Spinoza (ik geef onder de links
erheen) kom ik hier met een aanvulling, bevattende positief en teleurstellend
nieuws. Ik begin met het positieve.


Een m.i. erg goed artikel van Karolina Hübner


Een zeer helder en m.i. overtuigend artikel dat in de Pacific Philosophical Quarterly zal
verschijnen, maar dat Karolina Hübner al op
academia.edu plaatste: “Spinoza on essences, universals,
and beings of reason.”  


Het blijkt inmiddels gepubliceerd te zijn: Volume 97, Issue
1,  March 2016,  Pages 58–88 en het is op de
website van Pacific
Philosophical Quarterly
eveneens in z’n geheel te lezen. Vandaar ook als PDF te downloaden.

Ze biedt een duidelijk
inzicht in de twee hoofdbenaderingen die elk aanknopingspunten voor ´hun
gelijk´ in Spinoza vinden: degenen die bij Spinoza alleen particuliere
essenties zien en degenen die universele of soort-essenties zien. Vervolgens
geeft zij een interessante eigen interpretatie die ze omschrijft als een
constructivistische benadering die tussen beide een tussenweg aanwijst. Echt een aanrader.


De teleurstellende mededeling die ik moet doen is deze.