Nodige aanvullingen

0
360

Op de Dagelijkse Standaard vandaag een interviewtje met historicus Arthur Weststeijn en kunsthistorica Marieke van den Doel, die werkzaam zijn aan het Koninklijk Nederlands Instituut Rome, n.a.v. de recente lancering van de website Hadrianus: a digital gateway over Nederlandse Romegangers. Daarin wordt Weststeijn geciteerd over de ontdekking van het Ethica-Manuscript. Daarin debiteert hij zoveel vage algemeenheden dat ik het citaat met informatie tussen [ ] aanvul.

“Zo ontdekte een wetenschapper [Leen Spruit] een paar jaar geleden [oktober 2010] bij toeval het enige manuscript van de Ethica van Baruch Spinoza. Merkwaardig ja, want Spinoza was een polemische figuur die juist tegen alles schreef wat met de kerk te maken had. Iedereen dacht dat het oorspronkelijke handschrift na de dood van Spinoza was weggegooid [wordt nog steeds gedacht]. Maar nu blijkt dat een vriend [Ehrenfried Walther von Tschirnhaus] het manuscript woord voor woord heeft overgeschreven [= heeft laten overschrijven door Pieter van Gent] en het meenam naar Rome. Daar liet hij zich inpalmen door een Deen [Niels Stensen, Nicolaus Steno] die hem het geschrift van Spinoza heeft ontfutseld om het aan de Heilige Stoel [de Inquisitie, in sept. 1677] te geven als bewijs voor de verderfelijke ideeën die er in Nederland heersten over de kerk. Zo is het handschrift voor Ethica in het archief van het Vaticaan terechtgekomen waar het 250 jaar lang [= 333 jaar] onaangeroerd heeft gelegen [niet helemaal want het werd in mei 1922 samen met andere codices van het archief van de Congregatie van het Heilig Officie, v/h Inquisitie, overgebracht naar de Bibliotheca Vaticana].”