Nieuwe woonruimteverdeling

woningTijdens de vergadering van de stadsregionale commissie wonen heb ik namens Barendrecht sterk verzet gepleegd tegen de voorgestelde nieuwe woonruimteverdeling van sociale huurwoningen. De stadsregio heeft voorgesteld om de schaarse mogelijkheden tot bedienen van de lokale woningmarkt verder in te perken. Hier ben ik het niet mee eens. Ook Barendrecht erkent de regionale woningmarkt, we hebben Carnisselande niet voor niets gebouwd voor de regio. Maar de effecten van deze regionale woningmarkt voor de Barendrechtse woningzoekende die in Barendrecht een woning wenst zijn onevenredig groot. De kans om een woning te verkrijgen in Barendrecht is al jaren klein, door dit voorgenomen besluit wordt het alleen nog maar lastiger. Verder inperken van de bescheiden mogelijkheden die we als gemeente nu hebben is voor ons niet acceptabel. De regioraad bespreeek het voorstel binnenkort en daarna zal een consultatieronde langs de gemeenten plaatsvinden. Ik heb aangegeven dat een ongewijzigd voorstel door Barendrecht zal worden verworpen.