"Nieuw licht op Leo Polak" met hoofdstuk "Leo Polak over Spinoza" verschenen

0
624


Op 8 maart 2015 had ik een blog over het Congres dat enige dagen later gehouden zou
worden: Nieuw Licht op Leo Polak. Vandaag vernam ik van Lidie Koeneman, een van
de bijdragers aan dat congres, dat het boek met de gehouden referaten in
september is verschenen. Mede gezien eerdere blogs over Polak en vanwege het feit dat Piet
Steenbakkers het hoofdstuk verzorgde “Leo Polak over Spinoza,” geef ik dit door
via dit blog.


Klaas van Berkel en Stefan van der Poel (Red.),  Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941). Filosoof
van het vrije denken
. Uitgeverij
Verloren, sept. 2016
Uit de inleiding: "Piet Steenbakkers probeert [..] in
zijn bijdrage te achterhalen hoe de vrij plotselinge toenadering van Polak tot
Spinoza rond 1927 tot stand is gekomen. Hierbij blijkt de invloed van de
Groningse filosoof Heymans uitermate belangrijk te zijn geweest [..]."