Nieuw boek van Miriam van Reijen op komst

0
320

Dit voorjaar zal bij uitgeverij Klement het nieuwe boek van Miriam van Reijen verschijnen: Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Een politieke economie van de trieste passies.

Het is reeds op diverse internetboekhandelssites aangekondigd. Volgens de omschrijving van de uitgever, die ik hierna overneem, belooft het een heel apart boek te worden.

                           * * *

Miriam van Reijen's nieuwe boek over Spinoza begint met een onderzoek naar de samenhang van Spinoza's theorie van de passies en zijn politieke filosofie. Het gaat daarbij onder meer om het inzicht dat de passies een fundamentele rol spelen bij het ontstaan en voortbestaan van de staat, evenals bij het realiseren van het doel ervan: de vrijheid. Hoewel Franse denkers al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw op deze samenhang in Spinoza's werk hebben gewezen, blijken het opmerkelijk genoeg vooral Argentijnse filosofen te zijn die het grote belang van deze thematiek beklemtonen.