Nederlandse bijdrage aan de viering van het 300e sterfjaar van Gottfried Wilhelm Leibniz

0
36


Gisteren ontvingen de leden van de Ver. Het Spinozahuis de twee
nieuwe Mededelingen vanwege Het
Spinozahuis
, die de deelnemers aan de voorjaarscursus tweeënhalve week
geleden ontvingen:


# 111: Mogen Laerke – Leibniz
and Spinoza
. [VHS-lezing van najaar 2015]


# 98: Dirk Noordman, Spinoza
as an economist
. [VHS-lezing van 1992 – bijna 25 jaar na dato!]


Hier even een paar woorden n.a.v. de tekst van Mogen Laerke
over Leibniz’s lezen van en houding tegenover Spinoza. Ook al geeft Laerke een
heel andere, wetenschappelijk-erudiete, aanpak dan Matthew Stewart’s boek uit
2006, in 2008 vertaald als
De ketter en de
hoveling
. Spinoza en Leibniz en het lot van God in de moderne
wereld
, toch ontstaat bij mij na lezing van zijn uitgewerkte lezingtekst
dezelfde indruk: ik heb geen enkele behoefte mij meer met Leibniz bezig te
houden. Om tot Spinoza door te dringen blijkt dat helemaal niet nodig. En zo
kun je je een hoop tijd besparen. Ik vind het prima dat er geleerden zijn die
diep duiken in de wereld van de vroegmoderne tijd en, zoals in dit geval, alles
lezen van en over Leibniz. Ik ben vervolgens best bereid kennis te nemen van de
resultaten van zulk werk, maar daar kan je het dan bij laten, dunkt me.