Nederlands Spinozisme is een doctor rijker

0
331

Gisteren verdedigde Miriam van Reijen in de aula van de Universiteit van Tilburg haar proefschrift: Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passies en politiek. Voorafgaande aan de academische zitting met de promotiecommissie o.l.v. de rector magnificus, gaf Miriam aan de behoorlijk volle aula een samenvattende toelichting op haar dissertatie.

Daarna kwam de promotiecommissie en stelden haar paranimfen zich achter de promovenda op.