NDPR-Review van "The Young Spinoza"

0
295


Vandaag op NDPR een review door Justin Steinberg van Yitzhak Y.
Melamed (ed.), 
The Young Spinoza: A
Metaphysician in the Making
,
Oxford
University Press
, 2015, 360 pp


Steinberg laat zien dat waar duidelijke verschillen aan te
wijzen zijn in de vroege geschriften, vergeleken met Spinoza's rijpe werken, sommigen
meer erin geïnteresseerd zijn om na te gaan in hoeverre de eerdere opvattingen
kunnen helpen de latere beter te verstaan, anderen leggen meer de
nadruk erop wat het afstand nemen van zienswijzen kan betekenen. Hoe dan ook,
de reviewer vindt dat “[the essays of The Young Spinoza] do an impressive job
of illustrating how studying the early works can illuminate one's understanding
of the Ethics.”


Van het merendeel van de twintig bijdragers aan het boek
geeft Steinberg een impressie, zodat al met al een waarschijnlijk goed beeld
van het boek kan ontstaan. Met het oog op hier op dit weblog gehouden
discussies neem ik één van deze alinea’s over: