Natuur en Recreatie – een kennismaking

nrijWoensdag 22 augustus 2007 hebben collegawethouder Simon Zuurbier (recreatie) en ik een prettig gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Insteek van het gesprek was kennismaking en elkaar informeren over planvorming op het gebied van natuur- en recreatieontwikkeling.