Moskouse interesse in Spinoza bij zijn 250e sterfdag in 1927

0
26

Niet alleen in het Spinozahuis in Den Haag werd in 1927 een herdenkingsplechtigheid gehouden ter herdenking van de 250e sterfdag van Spinoza, ook de Kommunistische Akademie van Moskou organiseerde dat jaar een herdenkingsdag over Spinoza’s plaats in de voorgeschiedenis van het dialektisch materialisme.

Op 21 februari 1927 werd achter de Nieuwe Kerk te Den Haag, waar men vermoedt dat Spinoza’s gebeente ligt, een gedenksteen onthuld door dr. J.H. Carp namens de stichting Domus Spinozana, waarna de Franse gezant De Marcilly er een krans op legde. Diezelfde avond werden in de Rolzaal der Grafelijke zalen op het Binnenhof herdenkingstoespraken gehouden. De volgende dag werd Spinoza's sterfhuis aan de Paviljoensgraf officieel als Domus Spinozanum 'ingewijd'.

In Moskou werden tijdens een feestelijke zitting van de Kommunistische Akademie op 2 April 1927 twee toespraken gehouden ‘aus Anlaß des Todestages Spinozas’.

Abram Moiseevich Deborin (foto) sprak over Die Weltanschauung Spinozas. Hij begon met uitvoerig commentaar op het beeld van Spinoza dat door de Haagse viering werd uitgedragen!

August Thalheimer over Die Klassenverhältnisse und die Klassenkämpfe in den Niederlanden zur Zeit Spinozas

Samen met een essay van August Thalheimer: Spinozas Einwirkung auf die Klassische Deutsche Literatur en met een voorwoord van Hermann Duncker werden deze toespraken in 1928 in een boekje uitgegeven.

Al deze teksten zijn gedigitaliseerd in 2004 door een organisatie die zich inspant om Marxistische en communistische teksten op internet te brengen [ik gaf hierboven reeds de links].

Op deze teksten kom ik terug. Hier neem ik het voorwoord van Hermann Duncker over [zijn afbeelding op een postzegel uit de DDR]