Money is the root of all evil….

0
969


Zeer kort na de 2e wereldoorlog kwam het liedje
>Money is the root of all evil < op de hitlijst. In de toen heersende armoede waren er maar weinig, die enig idee hadden waar het over ging. >Wat je niet hebt, maak je niet scherp<, zo ongeveer luidt de vertaling van het duitse spreekwoord.
Er moest in alle opzichten hard geploeterd worden. De mijnwerkers waren de best verdienende mensen van het land – naast de ras-kapitalisten – . Maar zeker niet een uitzondering. Er moest veel worden opgebouwd. Maar voor het zover was, werden de mijnen al weer gesloten. Ook in een ander opzicht hadden ze daar voorop gelopen !
Hier werden de eerste gastarbeiders binnengehaald. Uit Italië en later in Benelux-verband ook uit Polen. Daar werd maar weinig aandacht aan geschonken, als er maar kolen werden bovengebracht. En toen men wist hoe dat ging volgende in begin jaren zestig de mensen uit andere landen. Er werd ter plaatste voorlichting gehouden en ze kwamen. Eerst alleen de mannen en toen die zich te veel met de nederlandse vrouwen gingen bemoeien werd het toegestaan, dat vrouwen en kinderen mochten volgen. 
In die zelfde periode kreeg de vakbeweging steeds meer betekenis. Een van de jonge wilde, die zich naam verschafte als leider van de arbeiders was Wim Kok. Op een zeepkist in Utrecht en elders in de provincie kreeg hij een aandachtig oor. En in onderhandelingen met de werkgevers ook voor hen wat voor elkaar. Wat hebben ze moeten knokken voor hun rechten.

En het was ook altijd zo, dat ze voor het een iets anders moesten inleveren. Maar dan wist Kok en zijn mensen altijd wel de zaak zo te stellen, dat het voor de arbeiders beter was. Hoe dikwijls werd er geen looneis verzacht, om er maatschappelijk (iets) beter van te worden ?? Er werd alleen niet bij verteld, dat sociale rechten veel gemakkelijker terug te draaien zijn, dan harde inkomsten. 

Maar toen kwamen de jaren 90!
Uit Wim Kok ontstond een Mijnheer Kok, van beroep Minister President. Die zijn heil zocht bij zijn oude tegenstanders in de VVD. Een kleine erfenis werd in de politiek ingevoerd. Het Overleg-model, ook wel Poldermodel genoemd  
Maar wat erger is : mijnheer Kok werd een Aardsverrader van zijn oude sociale principes. Mede door zijn maten werd het neo-liberalisme tot ‘s lands heil verheven. En toen hij van het politieke toneel verdreven was, kwam Balkenende en die wist niet beter dan dat neo kapitalisme door te trekken.
Gevolgen waren, dat op geld beluste mensen een tweede hypotheek op hun vastgoed eigendom namen en dit in aandelen e.d. gingen beleggen. Nog erger was het met mensen, die het aandurfden om geld te gaan lenen om daar waardepapieren voor te gaan kopen. Lekker gemaakt door de politiek. 
Die de factor arbeid in het economisch principe ontwaardde. Geld maak veel makkelijker geld, dan dat je er voor gaat werken.

De klap op de vuurpijl kwam, toen Balkenende zeer emotioneel Nederland wees op haar verantwoordelijkheid de Europese Grondwet te accepteren. Bijna op het zelfde kistje als Kok, maar dan op de Maliebaan voor de tv-camera’s. Het nederlands volk verwijtend, dat als ze nee zouden stemmen, dat alleen maar op emotionele gronden zouden doen.
Wat een geluk, dat wij wel ons verstand gebruikt hebben ! En nee gestemd hebben.

Zoals nu lijkt tegen dat neo-liberalisme.

Zou Balkenende er al achter zijn, dat alle ellende, die de laatste weken over ons en bijna de hele wereld is neergedaald, juist veroorzaakt werd door dat geld-om-geld-systeem ? Dat je daar mee je verantwoordelijkheid te grabbel gooit ? Dat je daarvoor in handen valt van machten, die met jouw land, noch met Europa enige scrupules toont ?
En nu durft hij zich ook nog met vriendje Bos te presenteren als de Redder van het Vaderland. Wellicht dadelijk nog met behulp van onze belanstingcenten.

Wat moet hij gaan denken, als er dadelijk nog (bijna) alleen rondom >>ween en geschrei en geknars van tanden<< als in de bijbel voorspeld, te beluisteren valt ? Ruimen zij dan ook het veld op de manier, die ze nu voor bankdirecteuren bedacht hebben ? We zullen het nauwlettend volgen.

Nu nog zien, dat ze Europese-wijd dat economisch systeem uit het handboek verwijderen. We hebben voor de eerstkomende 80 jaar nu weer genoeg ellende gehad.
En laat het beetje rood, dat nog overgebleven is maar gebruikt worden voor het schaamrood op de kaken van deze politici.