Misleid individualisme

0
376

Firmin DeBrabander, bekend van Spinoza and the Stoics, heeft in het filosofenhoekje The Stone  van de New York Times een zinnig artikel over het hardnekkige misverstand dat we het zelf wel kunnen – dat ons doel dient te zijn “ons leven zelf te bepalen,” terwijl we toch zo fundamenteel afhankelijk van anderen en van de natuur zijn. Wat dat betreft vond ik wel indrukwekkend de emotie die Epke Zonderland onlangs overviel door het besef hoe hij helemaal afhankelijk is van anderen en weet dat hij zijn prestatie niet in z’n eentje bereikt (en dat het dus onterecht is dat hij alleen wordt gehuldigd). Maar dit terzijde.

U begrijpt al dat ik dat New York Times The Stone-blog Deluded Individualism signaleer omdat het iets met Spinoza heeft. En ja, DeBrabander verbindt hedendaagse politieke waarnemingen met enerzijds Freud en anderzijds Spinoza.

In de overgang die hij van Freud naar Spinoza maakt, staat: “Spinoza greatly influenced Freud.” Dat is een te makkelijk gedane bewering, die ik er even uitlicht. Over hoe weinig waar dat is schreef ik op 25 mei 2010 een uitvoerig blog – een verdomd goed blog al zeg ik het zelf, waar ik zeer veel werk van gemaakt had. Ik raad het iedereen nog eens zeer ter lezing: “Sigmund Freud (1856 – 1939) had niets met Spinoza.” Maar het blijft een hardnekkige mythe om te denken dat het anders was.
Waarmee ik overigens die 'stone' niet niet aanraad te lezen.

[Foto van hier]