Minister Cramer op de koffie

Minister CramerMilieuminister Jacqueline Cramer is op 8 juni 2009 bij het college van B&W op de koffie geweest. Onderwerp van bespreking was de voorgenomen ondergrondse opslag van CO2 onder Barendrechtse bodem. De minister wilde persoonlijk geinformeerd worden over de bezwaren vanuit Barendrecht en was oprecht geinteresseerd in de beweegredenen van het Barendrechtse college. Het was een prettig en constructief gesprek waarin aan de Minister helder uiteen kon worden gezet waarom het collegestandpunt is zoals het is. Voor alle duidelijkheid: het college heeft de gemeenteraad voorgesteld niet akkoord te gaan met de ondergrondse opslag omdat er op dit moment onvoldoende zekerheden zijn aangaande de veiligheid van de ondergrondse opslag en er geen draagvlak is onder de bevolking. Eind juni zal de gemeenteraad haar oordeel vellen over dit voorstel. Voor die tijd komt Minister van Economische Zaken, mevrouw Maria van der Hoeven, nog langs om van de Raad te horen wat ze er van vinden. Pas in het najaar nemen de beide Ministers een besluit over dit voornemen.