Milieumonitoring Rijnmond

Wim HafkampHet samenwerkingsverband MSR (Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam) bestaat 15 jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum werd op 11 juni 2009 een symposium georganiseerd met als thema: "Hoe wil je hier over 15 jaar wonen, werken en recreeren?". Op basis van de resultaten uit de milieumonitoring gingen diverse inleiders in op de problematiek van de Rotterdamse regio. Natuurlijk kwam de rol van Carbon Capture and Storage (CCS: opslaan van CO2 in de bodem) in Barendrecht in de discussie voorbij. Over het algemeen kan gesteld worden dat zaken als 'externe veiligheid', 'groen', 'lucht' en 'water' een tendens laten zien richting verbetering.'Geluid' en 'bodem' vertonen een verslechtering. Prof. dr. Wim Hafkamp van het Nicis Institute stelde dat de regio de komende 15 jaar twee grote uitdagingen aan moest gaan: de industriele economische en de stedelijk economische uitdaging. Onderwerpen hierbij zijn de transitie van de energie economie (fossiele brandstof eruit), het hergebruik van warm water en CCS. Zijn stelling dat het werken het wonen gaat volgen wekte wat verbazing, maar hij stelde dat woonmilieus belangrijker gaan worden als reden voor huisvesting dan de werkplaats. De regio zal zich dan ook meer moeten richten op verbetering van de kwaliteit van woningen dan op het produceren van kwantiteit.