Michel de Montaigne (1533-1595) en Spinoza?

0
464

Michel Eyquem de MontaigneIn de komende VHS Spinozaweek staat voor dinsdagavond 24 juli geprogrammeerd: “René Willemsen: Montaigne (en Spinoza).” Opvallend dat Spinoza tussen haakjes staat. Het kan betekenen dat er veel over Montaigne en weinig over Spinoza zal worden gesproken. Het kan ook betekenen dat er niets bekend is over de vraag of Spinoza iets van Montaigne heeft gelezen (in z'n bibliotheek had hij niets) – en of Montaigne hem eigenlijk wel bekend was. Onbekendheid lijkt onwaarschijnlijk daar zijn goede bekende en wellicht vriend Jan Hendrik Glazemaker Montaigne vertaalde: Alle de werken van de Heer Michel de Montagne … Bestaande in zyn proeven … uijt de Fransche in de Nederlantsche taal vertaalt door J.H. Glazemaker, Amsterdam: Willem van Lamsvelt, 1672

Een groter contrast tussen twee filosofen is nauwelijks denkbaar: waar Spinoza zichzelf zoveel mogelijk buiten beeld wilde houden, was Montaigne, de uitvinder van het persoonlijke essay, een filosoof die zichzelf en zijn eigen leven in het middelpunt plaatste.