Michael Fitzgerald bluft over Spinoza’s Asperger’s Syndrome

0
323

Ik wilde al eens eerder een blog wijden aan de waarschuwing, waarmee ik nu dan kom en die simpel neerkomt op: je moet niet alles geloven. Ook niet als het door hooggeleerde heren wordt gezegd. Zelfs de verstandigsten onder ons, als ze eenmaal erg overtuigd zijn van hun waarheid, lopen het risico niets anders dan altijd weer hun waarheid te zien. Ze gaan voortdurend op zoek naar hun gelijk en dat laten ze de werkelijkheid zichzelf telkens weer aanreiken. Ze gaan niet, als echte kritische wetenschappers, na wat hun waarheid of beter hypothese falsifieert, nee, ze grabbelen louter feiten bij elkaar die hun hypothese ondersteunen. Ze maken selectieve keuzen om hun vooropgezette overtuigingen te bevestigen. Ze gaan, kortom, niet op zoek naar de zwarte zwaan.

Michael Fitzgerald is Henry Marsh Professor of Child and Adolescent Psychiatry at Trinity College, Dublin, a Clinical and Research Consultant to the Irish Society for Autism and an Honorary Member of the Northern Ireland Institute of Human Relations, he has a doctorate in the area of autism and has been a researcher in this area since 1973. He trained at St. Patrick's Hospital Dublin, Chicago Medical School, and The Maudsley Hospital and the National Hospital for Nervous Diseases in London. He has clinically diagnosed over 900 individuals with autism and Asperger's Syndrome and has served on the Government Task Force on Autism and the Family. He has contributed to National and International Journals on autism and is the author of over 120 publications.

Dit is allemaal zeer imponerend wat de uitgever schrijft bij Fitzgeralds dertiende boek, waarvan dit de inhoudsopgave is:

Acknowledgements; Introduction; Part I. Asperger's Syndrome and Writers; 1. Jonathan Swift (1667 – 1745); 2. Hans Christian Andersen (1805 – 75); 3. Herman Melville (1819 – 91); 4. Lewis Carroll (1832 – 98); 5. William Butler Yeats (1865 – 1939); 6. Arthur Conan Doyle (1859 – 1930); 7. George Orwell (1903 – 50); 8. Bruce Chatwin (1940 – 89); Part II. Asperger's Syndrome and Philosophers; 9. Spinoza (1632 – 77); 10. Immanuel Kant (1724 – 1804); 11. Simone Weil (1909 – 43); 12. A.J. Ayer (1910 – 89); Part III. Asperger's Syndrome and Musicians; 13. Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 91); 14. Ludwig van Beethoven (1770 – 1827); 15. Erik Satie (1866 – 1925); 16. Bela Bartok (1881 – 1945); 17. Glenn Gould (1932 – 82); Part IV. Asperger's Syndrome and Painters; 18. Vincent van Gogh (1853 – 90); 19. Jack B. Yeats (1871 – 1957); 20. L.S. Lowry (1887 – 1976); 21. Andy Warhol (1928 – 87); Conclusion; References; Index.