Met de Stoa als kompas zet Maarten van Buuren ons een fake Spinoza voor: Spinoza de Stoïcist [3]

0
351

“Conatus is de oorzaak van alles wat leeft”
                                                       [Maarten van Buuren, Spinoza p. 86]

Vandaag het derde deel van mijn bespreking van dit boek van Maarten van Buuren, Spinoza. Vijf wegen naar de vrijheid [cf. het 1e en het 2e deel].

Het derde hoofdstuk, getiteld “De wil tot macht”, is wel te zien als de kern van Van Buurens boek. Het is fascinerend om te lezen. Schitterend om mee te maken wat de auteur allemaal uit de kast haalt om zijn visie op Spinoza te onderbouwen. Tragisch ook om de misvatting bij te wonen die hij daarbij tevens tentoonspreidt. Ik kan geen verslag geven van de hele voorstelling die Van Buuren neerzet en moet mij jammer genoeg beperken tot het tonen van de ernstige lacune.