Meesterlijke toelichtingen van Rikus Koops op de door hem hertaalde Korte Verhandeling

0
376

Al weer enige dagen ben ik in de ban van Spinoza’s Korte Verhandeling. Door deze parallelle uitgave, de overgeleverde originele tekst van de KV samen met een prima hertaling. Maar vooral door de daarbij geleverde grandioze toelichtingen en bovenal een schitterende tekst, De waarde van de Korte Verhandeling, waarin de hertaler, Rikus Koops, via een concieze analyse en vergelijking van de Korte Verhandeling en de Ethica, zowel laat zien hoe vergaand Spinoza in de KV al met de ontwikkeling van zijn filosofie was, als hoe het om een work in progress ging. Het is werkelijk prachtig hoe je op dat laatste door Koops’ analyses zicht krijgt. Je krijg er een zoveel helderder beeld door van Spinoza’s denken en van zijn ontwikkeling daarin.

Ik ben nog met het boek bezig, heb nog niet alle hoofdstukken van deze KV zelf gelezen, wel de toelichting en De waarde, maar ik kan niet wachten om mijn enthousiasme over dit meesterstuk naar buiten te brengen. Ik kom er zeker nog op terug. Ook zal ik nog met enige kanttekeningen en aanmerkingen komen, maar die acht ik van zo’n gering belang, dat ik hiermee het beeld niet wil afzwakken dat we hier met een werkelijk groots meesterwerk van doen hebben: een zeer serieuze en diepgaande Spinoza-studie, zoals die alleen maar door een échte Spinoza-liefhebber opgezet kan worden.