Meer over Spinoza in T. Filosofie: in een special én een themanummer Politieke filosofie

0
273

In een vorig blog melde ik de a.s. geboorte van een speciaal nummer van het Tijdschrift Filosofie, waarin Spinoza centraal komt te staan. Ook gaf ik door dat er voor twee artikelen, die van Wim Klever en Miriam van Reijen, geen plaats meer was. Inmiddels is duidelijk geworden wat er met die buiten de boot vallende artikelen gaat gebeuren.

Tussen het Spinoza-nummer en het aanvankelijk daarop geplande Habermas-nummer zal een themanummer Politieke Filosofie worden ingeschoven. Daarbij zal Spinoza weer opnieuw op de omslag worden vermeld en in de artikelen van Klever en Van Reijen uitvoerig aan de orde komen. Die opzet zal dus goed kunnen bijdragen aan de verbreiding van het begrip dat Spinoza in de Politieke Filosofie sterk aan de orde dient te komen.