GTST en de rest! afl. 7

0
294

Tegen

Dubbel Rol: Caroline de Bruijn (Sophia Sanders en Janine Elschot) of Sjoerd Dragtsma (Johan Paulusma en Arthur Diepgrond)

Wie kies jij?