Maximilian Herer (1907 – ?) schreef over Spinoza een "zeer origineel" (Stenzel) "idealistisch" (V.d Bend) boek

0
536


Maximilian Herer schreef: Spinoza:
Die Philosophie der Wahrheit und der Erkenntnis
. Jerusalem: Israel
University Press, 1971. – 324 pp.


Het aantreffen van een cover van het boek dat op ebay aangeboden wordt, werd aanleiding voor  pogingen om iets meer over de auteur te weten
te komen. Dat viel nog niet mee: Google geeft – zoals steeds – vooral hits van
plaatsen waar over het boek wordt gemeld, maar nauwelijks naar plekken waar
iets over de auteur wordt meegedeeld. En die zijn er ook niet veel.


Enige sporen zijn te vinden in het Brunner-boek van Jürgen
Stenzel: Philosophie als Antimetaphysik: zum
Spinozabild Constantin Brunners
[Schriftenreihe der Spinoza-Gesellschaft
Band 10. Königshausen & Neumann, 2002 –
books.google].
Daaruit blijkt dat Maximilian Herer behoorde tot de Brunner-kring van de arts
Lothar Bickel in Boekarest. Toen die kring in 1950 uiteenviel (Bickel ging naar Canada)
volgde Herer een ander lid van die kring, Israel Eisenstein, naar Palestina.
Daar kwam hij in nauw contact met de Brunnerkring in Tel Aviv. En in Jerusalem
verscheen dan een flink aantal jaren later wat Jürgen Stenzel noemt “seinen
sehr originellen Buch Spinoza. Die
Philosophie der Wahrheit und der Erkenntnis
” [p. 440, zie over Bickel ook hier].