Martin Luther King (1929 – 1968) Over Spinoza rest een systeemkaartje én vermelding in een toespraak

0
63In weinig boeken van of over de bekende dr. Martin Luther
King (die hier verder uiteraard geen introductie behoeft, maar ik neem hier toch een time line op), vind je iets waaruit blijkt dat hij zich serieus met
ook Spinoza heeft bezig gehouden. Na het snuffelen via books.google in 30
boeken van en over King, waarbij ik slechts in 3 iets over Spinoza aantrof, ben ik gestopt. Je
kunt zeggen dat er nauwelijks tot geen aanleiding was om King met Spinoza in
verband te brengen.


Hij is in zijn studie de grote namen in de filosofie tegen
gekomen en hij zou interesse in continentale filosofie hebben gehad, maar ontwikkelde
hij zijn denken mede aan de hand van zienswijzen van filosofen als Kierkegaard,
Nietzsche e.a., maar vooral aan Hegel, zoals je meermalen tegenkomt? Hierna kom
ik op zo’n auteur. Maar ik begin met een die zich daar zeer over ergert.