Martha Nussbaum, "Politieke emoties" – zonder een woord gewijd aan Spinoza

0
20

Kijk toch eens hoe 'n ongelijk ik
mezelf moet geven. Gisteren, tijdens het gesprekje bij gelegenheid
van de ontvangst van een presentexemplaar van Henri Krop's
Spinozaboek, ging het over de geringe tot haast volledige afwezigheid
van aandacht voor Spinoza's politieke filosofie in de politieke
filosofie en wetenschappen. Ik beweerde toen dat er een zekere
kentering bespeurbaar was; ik verwees naar Die Immanenz der Macht.
Politische Theorie nach Spinoza
van Martin Saar, recente werken
over de TTP met ook aandacht voor het politieke aspect, het komende
boek van Matthew Stewart over The Heretical Origins of the
American Republic
.

Mijn ongelijk ligt momenteel
sinds enige dagen in de winkel:

Martha Nussbaum, Politieke
emoties. Waarom een rechtvaardige samenleving niet zonder liefde kan

[Political Emotions. Why Love Matters for Justice, Harvard University
Press]. Ambo/Anthos,
maart 2014 – 9789026326875

   

HEEFT GEEN WOORD VAN

OF OVER SPINOZA!