Margaret C. Jacob: munter van het begrip Radical Enlightenment

0
373

Margaret Jacob muntte wel het begrip 'Radicale Verlichting', maar dat had bij haar nog niet het goudgehalte dat het later zou krijgen…  

Ze is geboren in New York waar ze haar doctoraat behaalde in 1968. Ze doceert aan de University of California  in Los Angeles (UCLA). Ze studeerde naast geschiedenis ook Nederlands. In 2002 verkreeg ze een eredoctoraat aan de Universiteit van Utrecht. Margaret Jacob is onderzoeker van de Verlichting op het vlak van cultuur, wetenschap en pseudowetenschap, religie (de verhouding tussen het wereldse en sacrale), de groei van het cosmopolitisme, en in het algemeen: het intellectualisme in Europa en vooral in Nederland in de Achttiende Eeuw. Zij werd op dat gebied een van de leidende onderzoekers.
Behalve de typering van de Radicale Verlichting, bracht zij ook het Newtonianisme op haar naam, als een ideologie ter ondersteuning van het liberale Anglicanisme en de link tussen de Newtonse mechanica en de industriële toepassingen in Engeland.

Margaret Jacob was, voor zover ik weet, de eerste die een onderscheid aanbracht tussen de radicale Verlichting van vrijdenkers/libertijnen (en, wat haar betreft, vrijmetselaars) enerzijds en de ‘hoge’ Verlichting met de philosophes anderzijds – een richting die sinds Jonathan Israel ook met ‘gematigde Verlichting’ wordt aangeduid.