Maçonnieke belangstelling voor Spinoza

0
95

 Baruch de Spinoza

                                               

Op zaterdag 27 september 2008 wordt de landelijke studiedag van de maçonnieke stichting Ritus en Tempelbouw gehouden.
"Was in 2007 de Deugd het onderwerp van onze bespreking, nu staan we stil bij de filosofische impact van het denken van Spinoza. Zeker in het denken van de mens van nu nog aanwezig. Maar herkennen wij ook elementen ervan in onze maçonnieke beleving?
Baruch de Spinoza werd in 1632 geboren in de Amsterdamse Jodenbuurt, waar zich nu het Waterloo plein en de Stopera bevinden. Hij woonde er tot zijn verbanning in 1656 en stierf in Den Haag op 44 jarige leeftijd. Hij is een denker die door de eeuwen heen velen heeft geïnspireerd. Enkele citaten:
Goethe (“als ik Spinoza lees, voel ik dat ik hem begrijp”) , de Duitse theoloog Paul Tillich (“Misschien moet u vergeten wat u in traditionele zin over God geleerd hebt”), Novalis (Spinoza, een mens, dronken van God”), Freud (“Graag geef ik mijn afhankelijkheid van Spinoza’s leer toe”).
Vandaag de dag, in 2008, spreekt Spinoza nog steeds, of beter gezegd steeds meer tot de verbeelding. Spinoza kan ons andere dimensies laten beleven van de klassieke denkbeelden.  En ook voor ons als vrijmetselaren bekende begrippen als “de voorstuwende wereldorde” plaatsen in een weidser kader.  Wat te denken van de “Conatus” als de alles overheersende drang tot zelfbehoud in de mens.
Dit is slechts een tipje van de sluier der veelheid van het gedachtegoed van Spinoza.
In een boeiende studiedag zult u daar op 27 september veel meer over horen. Nadere informatie over sprekers  en onderwerpen volgt in de volgende Thoth. De locatie is evenals in 2007 de Rode Hoed in Amsterdam."

Van maconiek.nl