Manager

0
23

Vandaag werd een nieuwe manager benoemd die de beschermde woonvormen van de ggz-instelling hier in Heerlen gaat managen. Nu heb ik daar zelf 3 jaar in gewoond, in zo'n woonvorm. Dus ik ken het van binnen.
Toen de manager zich aan mij voorstelde, feliciteerde ik haar. Zoals dat hoort. En wenste haar veel succes en vooral veel plezier in de uitvoering van haar functie
Ook geen cynische opmerking viel haar ten deel.

Kortom, Ik word blijkbaar professioneel én volwassen…*

* en saai.. grrmmblObepaald

________________________________________________________