Ludwig Feuerbach (1804–1872): "Spinoza ist der Moses der modernen Freigeister und Materialisten"

0
530

Feuerbach schreef dat in Grundsätze der Philosophie der Zukunft; het was de laatste zin van § 15 [Erstdruck: Zürich und Winterthur, Julius Fröbel, 1843]. Ik neem deze paragraaf hier over, waarin opvallend is hoe Feuerbach alleen voor het attribuut uitgebreidheid belangstelling heeft. (Voor commentaar op deze eenzijdigheid wijs ik naar het blog van gisteren met een tekstje van Jo Van Cauter.)