Louis Zukofsky (1904 – 1978) – fascinatie voor Spinoza en een spinozistische poetica

0
15

Dichter, verhalen schrijver, literair criticus en theoreticus, vertaler, geleerde en docent. Louis Zukofsky werd in Manhattan geboren in 1904, zoon van Pinchos and Channa Pruss Zukofsky, immigranten uit wat nu Litouwen is. Z’n vader was een orthodoxe jood. Het ging er thuis vroom aan toe. Dat geloof en het immigrant-zijn werd een onderwerp waar Louis in zijn vroegste werk over schreef: "Poem beginning 'The'," (1926) alsook in sommige delen van het gedicht waar hij z'n hele leven aan werkte: "A." Hij voelde zich om meerdere redenen verwant met Spinoza: beiden joden met een moeizame relatie met het jodendom, beiden met problemen met het orthodoxe geloof, beiden als tweede-generatie immigranten zich tussen twee culturen bevindend. Hij verwerkte veel Spinoza in zijn werk. Thuis spraken ze jiddisch. Hij leerde pas Engels toen hij naar school ging. Zukofsky studeerde filosofie en Engels aan de Columbia University en behaalde zijn master's degree in 1926. In z’n studententijd begon hij ook te dichten en publiceerde sommige gedichten in studentenbladen.

In 1929 nam hij contact op met Ezra Pound.*) Die zag zijn werk wel zitten en beval hem bij Poetry Magazine aan. De redacteuren lieten hem een speciale editie redigeren: Objectivists 1931, met behalve  van hem tevens werk van Carl Rakosi, Charles Reznikoff, en William Carlos Williams, met wie hij de jaren daarop bleef corresponderen en die invloed op hem uitoefenden.

Met 'Objectivists' probeerde Zukofsky een bewustwording of zelfs een movement te bewerken om gedichten als 'een object op zichzelf' te beschouwen, een (spinozistisch) lichaam dat andere lichamen ontmoet.

[*) Als Ezra Pound zich later tegen zijn antisemitisme moest verdedigen, kon hij zeggen "mijn beste vriend is een jood."]