Lou Andreas-Salomé (1861-1937) – een modern Spinozist

0
20


Op 13 februari 2014 had ik een blog over “Lou Andreas-Salomé (1861-1937) was Spinoza de
Muze van deze Muze van filosofen?”
Vanuit een zekere teleurstelling dat uit
haar autobiografie niet blijkt wat Spinoza voor haar betekende, terwijl bekend
is dat ze Spinoza serieus bestudeerde, verzamelde ik wat er over haar Spinoza-interesse
te vinden was.
Toen was ik niet gestuit op dit werk


Gisela Brinker-Gabler, Image
in Outline: Reading Lou Andreas-Salomé
. Bloomsbury Publishing USA, 2012 –
books.google

    


Daarin komt een paragraaf voor over haar Spinoza-studie die
ik hier graag opneem (voor verwijzingen, andere dan die naar het werk van
Salomé zelf, verwijs ik naar het boek). Naar wat uit het vorige blog al vermoed kon worden, blijkt hieruit heel duidelijk hoe diepgaand zij zich in Spinoza heeft verdiept en hoe ze de inzichten die ze bij hem opdeed toepaste. In haar inleiding schrijft Gisela Brinker-Gabler dat "Spinoza's work was a lifelong reference point for Andreas-Salomé" en ook dat "the Spinozian dimension of her thought [..] often has been overlooked."