Levie David Staal (1874 – 1943), orthodox "strijder voor het zuivere, oorspronkelijke, onvervalschte Jodendom," vermeed Spinoza

0
371

Spinoza in de Nederlands-joodse historiografie # 12

Als joodse godsdienstleraar te Zutphen, schreef L.D. Staal div. schoolboekjes. Om één zo’n schoolboek werd hij vooral zeer bekend: Israel onder de volkeren. Schets der Joodsche geschiedenis van de Grieksche overheersching tot heden. Een boek voor school en huis. [Zutphen, W.J. Thieme, 1e 1906, 2e 1915 (192 blz.), 1927, 3e veel vermeerderde druk (240 blz.), 4e 1937 (263 blz.)] Levie David Staal

Staal was lid en voorzitter van de afdeling Gelderland van de bond van godsdienstleraren Achawah (tot zijn vertrek in 1919 naar Amsterdam). In december 1918 werd hij gekozen tot leraar van de gebroederschap Dereg Hajschara; in 1919 als voorzanger te A’dam (bij Neir mitswo), en als predikant bij Beth Hammidrasch. Had zitting in de C.O. en de Ned. Anti-Oorlogsraad. Hij ontving de Chowertitel in 1924. In 1929 raakte hij gewond bij een auto-ongeluk. Twintig jaar, van 1918 – 1938, was hij hoofdredacteur van het Nieuw Israelietisch Weekblad (NIW). Hij overleed op 4 juni 1943 in Sobibor, Polen.

23 febr. 1934 vlak voor hij 60 jaar zou worden, zorgde de uitgever van het Nieuw Israelietisch Weekblad, waarvan hij inmiddels 15 jaar hoofdredacteur was, drie paginaas lang voor lofreden en dankbetuigen voor hun hoofdredacteur [p. 9 t/m 11, zie PDF bij de KB]. Herinnerd werd aan zijn woorden bij aanvaarding van dat hoofdredacteurschap: „Arbeiden en als het moet strijden zullen wij voor het zuivere, oorspronkelijke, onvervalschte Jodendom". Daarbij verscheen deze tekening: