Lev Semyonovich Vygotsky (1896 – 1934) probeerde Spinoza toe te passen [2]

0
337

               1934

Het vorige blog over Vygotsky eindigde ik met een verwijzing naar een interessant artikel dat Jaan Valsiner en René van der Veer in 1987 schreven over Vygotsky's lange essay The Theory of Emotions: A Historical-Psychological Investigation dat in 1984 in vertaling was verschenen. Uit dat artikel 'Dualisme in de psychologie van de emotie. Een analyse van Vygotskij.' In: NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DE PSYCHOLOGIE, 42 (1987), 405-413 [PDF] neem ik hierna graag één paragraaf over die in z'n geheel over Vygosky's poging tot toepassing van Spinoza gaat.

Uit het voorafgaande citeer ik slechts het volgende

[…] ”De eeuwige strijd tussen een natuurwetenschappelijk georiënteerde psychologie enerzijds en een geesteswetenschappelijk georiënteerde psychologie anderzijds vindt haar oorsprong in het werk van de Franse filosoof [Descartes]. Naar de mening van Vygotskij is deze tweedeling gebaseerd op een misvatting en kan het begin van een meer bevredigende analyse gevonden worden in het werk van Spinoza.” […]